Tag: #levni

Çiçeğe Arı Arıya Asel

Çiçeğe Arı Arıya Asel Çiçeğe arı arıya asel
Aptala boru boruya gazel
Şaire türkü türküye güzel
Güzele gerdan ne güzel uymuş

Kavuğa sarık sarığa sümbül
Köçeğe yanak yanağa kakül
Bahçeye güllük güllüğe bülbül
Bülbüle efgan ne güzel uymuş

Kediye fare fareye kovuk
Meclise kelam kelama doruk
Hastaya çorba, çorbaya koruk
Koruğa havan ne güzel uymuş

Çiçeğe Arı Arıya Asel http://www.turkcebilgi.org/sairler-ve-siirleri/levni/cicege-ari-ariya-asel-37275.html